Talgoxe

Parus major

© Olle Thyrestam

Lämplig holk: Mesholk.
Lämplig storlek på ingångshålet: 28-32 mm.
Ägg: Vita, något spetsiga, med brunröda prickar, ofta samlade kring den tjockare änden.
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 5-12.
Ruvtid (dygn): 14
Botid (dygn): 20
Bobale: Mossa, torrt gräs och dun.
Första ägg: Andra halvan av april, kan dröja de år då våren är sen.
Flygga ungar: Början av juni i södra Sverige, en eller ett par veckor senare i norra Sverige.
Utbredning: Hela Sverige
Allmänt:
En av landets absolut vanligaste holkfåglar. Trivs lika bra i trädgården som i skogen. Talgoxen kan dominera i ett område och för att ge de mindre mesarna större chans kan man även erbjuda holkar med 25 mm hål, vilket är för litet för talgoxen.
Talgoxen klarar däremot att häcka i större holkar, till exempel starholkar, och fyller då upp botten med mer bomaterial. Det blir ofta slagsmål om holkarna när den svartvita flugsnapparen anländer från Afrika. Då har redan talgoxen hunnit en bit i sin häckning. Det händer att talgoxen då hackar ihjäl flugsnapparen. Enligt en finsk undersökning dödar talgoxen fler flugsnappare än vad sparvhöken gör.
För att locka honan till de bohål eller holkar som han har att erbjuda, hackar han med näbben på hålets kanter. Honan ruvar kullen ensam, men får mat av hannen, bägge två matar sedan ungarna.