Storskrake

Mergus merganser

© Bernt Bergström

Lämplig holk: Samma typ som för knipa och pärluggla
Lämplig storlek på ingångshålet: 15 x 15 cm (fyrkantigt)
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 7-12
Ruvtid (dygn): 33
Botid (dygn): Ungarna hoppar ut ur holken redan efter ett par dagar. Honan kallar på ungarna som hoppar ut och följer med till vattnet.
Bobale: Gör ingen egen. Lägg därför in ett lager kutterspån på ett par centimeter.
Första ägg: Som tidigast i slutet av mars, men vanligen från mitten av april
Flygga ungar: Under sommaren
Utbredning: Häckar i större delen av landet
Allmänt: Är en av våra tidigast häckande andfåglar som kan lägga ägg redan i slutet av mars. För att ta sig upp ur holken pressar fågeln sin kropp mot insidans fram- och baksida och klättrar upp med fötter och rygg. Placera holken på 2-3 meters höjd vänd mot vattnet och helst så nära som 30-40 meter från vattenlinjen. Visserligen kan man få storskrake att häcka i en holk som är längre bort från vattnet, men undersökningar har visat att häckningsframgången minskar med ökat avstånd.