Slaguggla

Strix uralensis

© Joakim Johansson

Lämplig holk: Slaguggleholk (bottenyta på 25x25-30x30 cm och en höjd på 50-80 cm)
Lämplig storlek på ingångshålet: Öppen upptill, men tak behövs för att minimera väta.
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 1-6 (2-4 vanligast)
Ruvtid (dygn): 31-35 dagar
Botid (dygn): 35 dagar, ytterligare några dagar därefter innan de kan flyga
Bobale: Ingen, men holken måste fyllas med fem centimeter murket trä, torv eller kutterspån.
Första ägg: Från slutet av mars
Flygga ungar: Från juni
Utbredning: Från Västmanland och norrut i barrskogar.
Allmänt: Häckar naturligt i grova murkna stubbar, mer sällan i övergivna rovfågelbon. Då skogsavverkning gjort att det är stor brist på naturliga bon ökar holkuppsättning drastiskt möjligheterna för slagugglan att fortplanta sig. Honan lägger i snitt tre ägg, men de år då det är god gnagarförekomst kan kullarna vara större. Gnagare är favoritfödan, men även fåglar upp till en orres storlek ingår i slagugglans födoval.