Hökuggla

Surnia ulula

© Lasse Olsson

Lämplig holk: Samma typ som för knipa och pärluggla.
Lämplig storlek på ingångshålet: 12 x 12 cm (fyrkantigt)
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 3-10
Ruvtid (dygn): 27
Botid (dygn): 25
Bobale: Ingen, men holken måste fyllas med fem centimeter murket trä eller kutterspån.
Första ägg: Början av maj
Flygga ungar: Från månadsskiftet juni-juli
Utbredning: Norrlands barrskogar
Allmänt: Häckar i ett gamla spillkråkebon, holkar eller gamla risbon. Trivs i täta barrskogar med närhet till myrar där de kan jaga. Är aktiv dagtid och för att vara uggla är den därför relativt lättobserverad. Vissa år sprider sig hökugglan invasionsartad söderut och kan då ses även i södra Sverige.