Sparvuggla

Glaucidium passerinum

© Lasse Olsson

Lämplig holk: Utgå från starholk med 15 x 15 cm invändig bottenyta och 30-35 cm från hålets nedre kant till botten. Spika på ytterdelen av en sågad stock (med bark) på framsidan, ytved, så att den blir 6 – 8 cm tjock.
Lämplig storlek på ingångshålet: 45 mm
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 5-7
Ruvtid (dygn): 28
Botid (dygn): 30
Bobale: Gör ingen egen, men man bör lägga in ett par liter kutterspån.
Första ägg: Från första halvan av april
Flygga ungar: Från andra halvan av juni
Utbredning: I barrskog i hela landet förutom Gotland och Öland och fjälltrakterna
Allmänt: Utnyttjar gamla bohål av större hackspett, men även holkar. Använder holkar både som skafferi och som häckplats. Under höst och vinter staplar sparvugglan gärna både gnagare och småfåglar i en holk för att kunna äta vid behov. Man kan sätta upp två holkar nära varandra för att sparvugglan ska ha både häckplats och skafferi. Sparvugglan vill ha ett djupt ingångshål och därför bör man fästa ett framstycke på holken. Häng holken i huvudhöjd, den behöver inte hänga högt. Sätt gärna en gren av eneträ mellan holk och trädstam. Det gör att den hänger stadigt och håller längre.