Pärluggla

Aegolius funereus

© Hans Bister

Lämplig holk: 50x30x25 (cm)
Lämplig storlek på ingångshålet: 11 cm
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 2-7
Ruvtid (dygn): 26
Botid (dygn): 33
Bobale: Drar inte in eget bomaterial
Första ägg: Slutet av april - början av maj
Flygga ungar: Från juli, ungarna matas i några veckor efter att de har lämnat holken.
Utbredning: Förekommer i barrskog över hela landet
Allmänt: Pärlugglan häckar i gamla spillkråkebon eller i holkar. Holken bör sättas på några meters höjd och det måste vara fritt för ugglan att kunna flyga in i holken. Lägg ett lager med kutterspån eller multnad trämassa i botten på holken. Ugglorna hämtar inte in något eget bomaterial.