Tornseglare

Apus apus

© Lasse Olsson

Lämplig holk: Kan se ut på många sätt, till exempel 30 cm x 20 cm x 15 cm.
Lämplig storlek på ingångshålet: 30 mm x 60 mm (ovalt), men kan göras större.
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 2-3
Ruvtid (dygn): 20
Botid (dygn): 40-50
Bobale: Växtmaterial som almfrön som cementeras med saliv
Första ägg: Från slutet av maj
Flygga ungar: Från andra halvan av juli
Utbredning: Förekommer i hela landet
Allmänt: Häckar ofta i städer och samhällen där seglarna hittar lämpliga bohål i byggnader. Holken bör sättas så högt som det är möjligt. Man bör ha tålamod med tornseglarna. Det kan dröja flera år innan de flyttar in i en uppsatt holk.
Tornseglarna konkurrerar med starar, och i viss mån gråsparv, om vanliga holkar. På många håll i landet hinner starungarna ut lagom till att tornseglarna anländer och då kan seglarna flytta in. De bygger då bobalen ovanpå stararnas bomaterial. Bygger man en specialholk för tornseglare med hålmåtten 30 mm x 60 mm får staren svårt att komma in, dessutom kan man borra snett underifrån för att förenkla för tornseglaren när den flyger in i holken. Det gör även att regnvatten enklare rinner undan.