Tornfalk

Falco tinnunculus

© Björn Anderson

Lämplig holk: Tornfalkslåda
Lämplig storlek på ing
ångshålet: Halva övre delen av framsidan bör vara öppen.
Ägg: Brunvitt med rödaktiga fläckar.
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 3-7, kullar med sju ägg bara om födotillgången är extremt god. Vanligaste kullstorlek är fem.
Ruvtid (dygn): Runt 25 dagar.
Botid (dygn): Vanligen minst fyra veckor, men tiden kan vara längre och beror på föräldrarnas jaktskicklighet och födotillgång.
Bobale: Gör ingen egen, men vill ha något att lägga äggen i. Lägg därför in ett lager sågspån.
Första ägg: Normalt april-maj, men stor variation. Övervintrande hannar är tidigare i gång med att muta in ett revir än hannar som flyttande hannar. Mattillgången avgör.
Flygga ungar: Normalt juni-juli.
Utbredning:
Allmänt: Sätt holken på minst tre meters höjd. Eftersom holken ska ha öppen frontsida är det viktigt att undvika lägen utsatta för vind och regn. Holken kan lutas något bakåt så att äggen stannar längst in i holken.
Ett tips är att sätta en pinne som sträcker sig en halvmeter utanför holkens ena sida. Det gör att de vuxna och ungarna kan spana åt alla håll.
Häckar annars i träd eller i klippbranter, till och med på marken på platser som saknar vegetation. Undersökningar visar att häckningsframgången är större i holkar än på andra ställen. I bästa fall lägger tornfalkshonan ett ägg om dagen, men i en större kull gör honan alltid ett uppehåll på någon dag mot slutet av värpningen.