Blåmes

Cyanistes caeruleus

© Christer Sundström

Lämplig holk: Mesholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 25-28 mm
Ägg: Vita, något spetsiga, med brunröda prickar, ofta samlade kring den tjockare änden.
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 7-16 ägg, med en mediankull på tio ägg.
Ruvtid (dygn): 14
Botid (dygn): 19
Bobale: Mossa, torrt gräs, remsor av enbark eller liknande, dun.
Första ägg: Från andra halvan av april, kan dröja de år då våren är sen.
Flygga ungar: Början av juni i södra Sverige, en eller ett par veckor senare i norra Sverige.
Utbredning: Mycket vanlig i södra och mellersta Sverige och numera även längs Norrlandskusten.
Allmänt:
Blåmesen är en av de allra vanligaste holkfåglarna i trädgårdar och parker. Sätt holken vid sidan av trädgårdens mest trafikerade stråk. Höjden spelar mindre roll, liksom väderstrecket. Sätt holken så att du kan observera vad som händer. Blåmesarna flyger gärna rakt in i holken och behöver därför fritt spelrum framför den.
Honan står för ruvningen själv, men hannen matar henne. Blåmeshonan gör regelbundna avbrott under ruvningen flera gånger per timme för att äta och göra toalettbestyr. När äggen är kläckta matas ungarna av båda föräldrarna. Det är mätarlarver som utgör stapelfödan.