Kaja

Coloeus monedula

© Magnus Hellström

Lämplig holk: Kattuggleholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 15 cm
Ägg: Ljust blå med en del fläckar
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 4-6
Ruvtid (dygn): 19
Botid (dygn): 31
Bobale: Kan bestå av en rad olika material som mindre grenar, mossa, skräp och hår
Första ägg: Mitten av april
Flygga ungar: Från slutet av maj
Utbredning: Förekommer i hela landet
Allmänt: Föredrar att häcka högt och holken bör sättas på minst 2,5-3 meters höjd. Är kolonihäckare så flera holkar kan sättas nära varandra. Kajan använder gärna byggnader som boplats och där kan häckning i skorstenar orsaka problem.