Svartmes

Periparus ater

© Joakim Johansson

Lämplig holk: mesholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 25 mm
Ägg: Vitt med relativt stora rödbruna prickar.
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 6-11
Ruvtid (dygn): 14
Botid (dygn): 17
Bobale: Mossa och hår från djur. Byggs av honan.
Första ägg: Slutet av april till maj.
Flygga ungar: Juni.
Utbredning: Finns i större delen av landet utom i fjällen.
Allmänt: Svartmesen är knuten till barrskog där det finns färre naturliga hål än i en lövskog. Därför tvingas svartmesen ofta hålla tillgodo med enkla hål i marken som ett mushål. Kanske är det därför som den tycks föredra en låg placering på holken? Genom att sätta upp holkar med små ingångshål, 25 mm, slipper svartmesen konkurrens om holkarna med talgoxen, även om blåmesen också gärna väljer den storleken på ingångshål.