Entita

Poecile palustris

© Lasse Olsson

Lämplig holk: Mesholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 25 mm
Ägg: Vita med röda fläckar
Kullstorlek: 6-8
Antal kullar: 1
Ruvtid (dygn): 14
Botid (dygn): 18-19
Bobale: Mossa fodrad med diverse material som finns i fågelns närhet som hår, lavar, mineralull
Första ägg: Början av april
Flygga ungar: Från andra halvan av maj
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Allmänt: Har liksom andra skogsmesar minskat i antal. Förekommer i lövskog, längs vattendrag och i parker med mycket undervegetation. Till skillnad från de flesta andra mesarna som byter partner till varje ny häckning, är entitornas parbildning stark och de håller ihop året igenom. Entitan förlorar ofta kampen om goda boplatser som holkar mot blåmesen. Testa att sätta några holkar riktigt lågt, bara någon halvmeter över marken.