Talltita

Poecile montanus

© Pia Öberg

Lämplig holk: Mesholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 25 mm
Ägg: Vita med många rödbruna fläckar och stänk
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 6-9
Ruvtid (dygn): 14
Botid (dygn): 18
Bobale: Mestadels bara förmultnad trämassa, men kan ibland använda mossa och fjädrar som bomaterial.
Första ägg: Från början av april
Flygga ungar: Från andra halvan av maj
Utbredning: Förekommer i hela landet
Allmänt: Talltitan är knuten till barrskog och har minskat kraftigt. Sannolikt är det rationella skogsbruket den största anledningen. Fåglarna behöver sammanhängade skog och skyr öppna fält och kalhyggen. För att locka talltitan att häcka i holk krävs att fågeln finns i området eftersom den är stationär hela året. Störst chans har man om man fyller hela holken med kutterspån. Talltitan kommer då att plocka ut material på samma sätt som den gör i naturen då den arbetar upp ett hål i en rutten trädstam.