Lappmes

Poecile cinctus

© Olle Thyrestam

Lämplig holk: Mesholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 28-30 mm
Ägg: Vita med ganska stora röda prickar
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 6-10
Ruvtid (dygn): 14
Botid (dygn): 19
Bobale: Mossa fodrad med dun och djurhår
Första ägg: Mitten av maj
Flygga ungar: Senare delen av juni
Utbredning: Norra Sverige
Allmänt: Hör hemma i de nordliga barrskogarna. Häckar i naturliga hål, hackspetthål eller i holkar. Är enkel att få att häcka i holkar om bara lappmesen finns i området. Är en stannfågel som sällan rör sig utanför utbredningsområdet. När ungarna hoppar ut ur sina bon avlägsnar sig fåglarna från boplatsen tämligen omgående och håller sedan ihop i familjegrupper under hösten.