Nötväcka

Sitta europaea

© Joakim Johansson

Lämplig holk: mes- eller starholk
Lämplig storlek på ingångshålet: Beroende på hur stort ingångshålet är murar nötväckan igen det med våt lera så att hålets storlek blir lagom, vanligen kring 32 mm.
Ägg: Vita med rödbruna prickar.
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 6-9
Ruvtid (dygn): 14
Botid (dygn): 23
Bobale: Barkflagor och löv
Första ägg: Från andra halvan av april till mitten av maj.
Flygga ungar: Under juni.
Utbredning: Södra och mellersta Sverige i första hand, men är numera spridd även i större delen av Norrland.
Allmänt: Nötväckan förekommer i skogsmark och parker. Boplatsen är ofta gamla hackspettbon, men nötväckan kan också välja en vanlig mes- eller starholk för sin häckning. Den murar igen en del av öppningshålet och eventuella glipor i holken med lera, vilket ger ingångshålet ett karakteristiskt utseende. Genom att mura igen en del av hålet slipper nötväckan konkurrens från till exempel staren om boplatsen.