Trädkrypare

Certhia familiaris

© Helge Sorensen

Lämplig holk: Trädkryparholk.
Lämplig storlek på ingångshålet: Gärna två långsmala ingångar, till exempel 30 mm x 100 mm
Ägg: Vita med röda prickar.
Antal kullar: 2
Kullstorlek: 3-7 (genomsnitt 5,48 enligt studier av Anders Enemar)
Ruvtid (dygn): 15-16 (15,7 +/- 1,44 enligt A. Enemars studier)
Botid (dygn): 16
Bobale: fyller den nedersta, trånga, delen av håligheten med små träbitar, ofta murkna. Därefter följer små kvistar, ofta torra taggiga grankvistar. Sedan följer mossa och annat mjukt för balen och ibland en och annan fjäder.
Första ägg: Från mitten av april till tidigt i maj, men kan vara tidigare. Anders Enemar har haft första ägg redan i slutet av mars. Andra kullens första ägg läggs från slutet av maj och en månad framåt.
Flygga ungar: Mitten av maj för första kullen. Den andra läggs tätt inpå den första. Ofta är första ägget i andrakullen lagt när ungarna i den första hoppar ut. Andra kullen är flygg från slutet av juni.
Utbredning: Större delen av landet utom i fjällen och allra nordligaste Sverige.
Allmänt: Trädkryparen är en av våra allra tidigaste häckfåglar. Den är normalt ett par veckor före blåmesar och talgoxar, det gör att den hinner med två kullar. Trädkryparen är en av de fåglar som har kortast livslängd, oftast bara ett par år. Häckar glest, med flera hundra meter mellan varje par. Bara honan ruvar ungarna. Ungefär 10 procent av kullarna överges utan synbarlig anledning, troligen på grund av att regn och kyla gör att trädkryparen bedömer att de inte kan klara av kullen. Det handlar då oftast om andrakullen som honan oftast får föda upp själv.