Halsbandsflugsnappare

Ficedula albicollis

© Joakim Johansson

Lämplig holk: Mesholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 28-35 mm
Ägg: Blåaktigt
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 5-8
Ruvtid (dygn): 13-14
Botid (dygn): 15
Bobale: Torrt gräs, barkremsor
Första ägg: Från mitten av maj till slutet av månaden.
Flygga ungar: Från mitten av juni och till slutet av månaden.
Utbredning: Huvudskaran finns på Gotland och Öland.
Allmänt: Halsbandsflugsnapparen finns i lövskogar, parker och trädgårdar i första hand på Gotland och Öland. Utbredningen är östlig och i Sverige finns en för forskarna intressant hybridiseringszon mellan svartvit flugsnappare och halsbandsflugsnappare. Där kan forskarna studera evolutionsprocessen genom att se hur två närstående arter agerar.
Förutom sin sång använder hannen vingarnas teckning för att locka en hona till boplatsen genom att hannen upprepade gånger flyger in i hålet och spärrar ut vingar och stjärt. Bara honan ruvar äggen, medan paret hjälps åt att mata ungarna med i första hand mätarlarver.