Pilfink

Passer montanus

© Lasse Olsson

Lämplig holk: Mesholk gärna av träbetong.
Lämplig storlek på ingångshålet: 28-32 mm
Ägg: vita med fläckar.
Antal kullar: 2-3
Kullstorlek: 5-6
Ruvtid (dygn): 12
Botid (dygn): 16
Bobale: Fyller holken med torrt gräs, fjädrar och gröna blad.
Första ägg: Mitten av april
Flygga ungar: Från slutet av maj och framåt
Utbredning: Vanligare i södra och mellersta Sverige, avtar i antal längre norrut.
Allmänt: Häckar i små kolonier, ofta nära människan, men är trots det relativt störningskänslig. Pilfinken börjar leta efter en lämplig häckplats, gärna en småfågelholk, redan under hösten innan häckningen och tillbringar ofta nätterna i den.
Rensa inte holken för tidigt, pilfinken kan häcka flera gånger under sommaren och om man rensar ut bomaterialet redan efter den första kullen, flyttar paret på sig.
Pilfinkar är promiskuösa. I en ungersk undersökning hade tio procent av ungarna en annan pappa än den som bodde i holken. Räknat på ett annat sätt fanns det ungar med annan pappa i ungefär var femte kull. Äggen ruvas av båda könen.