Gråsparv

Passer domesticus

© Pia Öberg

Lämplig holk: Mesholk eller holk med halvöppen frontsida
Lämplig storlek på ingångshålet: 32 mm
Ägg: vita eller ljust blå med mörka prickar
Antal kullar: 1-3
Kullstorlek: 3-6
Ruvtid (dygn): 13
Botid (dygn): 14
Bobale: Fyller holken med torrt gräs och en del fjädrar
Första ägg: Början av april
Flygga ungar: Från mitten av maj och framåt
Utbredning: Hela landet förutom fjällkedjan
Allmänt: Gråsparven har minskat kraftigt i landet, men är fortfarande lokalt vanlig. Den lever, liksom pilfinken, gärna i mindre kolonier. Den är störningskänslig och man bör hänga holken på två meters höjd för att minska risken med störning från nyfikna människor. Gråsparven tillhör det fåtal av svenska häckfåglar som lägger fler än en kull och de gör det gärna i samma holk. Därför ska man vänta med att rensa holken tills man är säker på att häckningssäsongen är över.