Skogsduva

Columba oenas

© Björn Anderson

Lämplig holk: Samma typ som för knipa och pärluggla
Lämplig storlek på ingångshålet: 15 x 15 cm (fyrkantigt)
Ägg: Vita
Antal kullar: 2-3
Kullstorlek: 1-3
Ruvtid (dygn): 17
Botid (dygn): 25
Bobale: Pinnar av lövträd och en del gräs
Första ägg: Från mitten av april
Flygga ungar: Från juni månad
Utbredning: I södra och mellersta Sverige, men saknas i vissa områden som Småland. Är vanligare i södra och östra Sverige.
Allmänt: Till skillnad från de flesta andra duvor häckar skogsduvan gärna i en holk. Holken bör sättas på minst tre meters höjd och gärna i skogskanten till ett öppet fält. Flera par kan häcka nära varandra så det kan löna sig att sätta upp flera holkar. Skogsduvan har minskat på senare år och det kan sättas i samband med kajan som i stället har ökat kraftigt de senaste hundra åren och som konkurrerar med skogsduvan om samma typ av bohål. En bra anledning med andra ord att hjälpa skogsduvan att komma på fötter.