Salskrake

Mergellus albellus

© Hans Bister

Lämplig holk: Specialvariant av knipholk
Lämplig storlek på ingångshålet: Äggformad med måtten 9 cm (höjd) och 8 cm (bredd)
Ägg: Gräddvita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 7-9
Ruvtid (dygn): 30
Botid (dygn): Lämnar holken med honan efter kläckning.
Bobale: Fyll holkbotten med fem cm kutterspån.
Första ägg: Från andra halvan av maj.
Flygga ungar: Under sommaren.
Utbredning: Sällsynt. Några hundra par häckar i nordligaste Sverige.
Allmänt: Salskraken häckar i tjärnar och sjöar i norra Norrland. Den utnyttjar spillkråkebon som häckplats, men även holkar. Konkurrensen med knipan om holkar gör att det kan behövas en särskilt anpassad holk för salskraken som tar fasta på att den är en av våra minsta änder. Björn Mildh från Piteå har lyckats få flera häckningar av salskrake. Hans råd är att tillverka holken av ett ihåligt träd, till exempel en rötskadad gran, med följande mått: höjd (invändigt) 40 cm, innerdiameter 18-20 cm, alltså ganska trång. Ingångshålet ska placeras 7-8 cm under holkens övre kant. Med den hålstorlek som anges ovan får knipan svårt att få plats. Holken sätts nära sjön med hålet vänt mot vattnet på ett par meters höjd.