Hussvala

Delichon urbicum

© Lasse Olsson

Lämplig holk: Nålfiltholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 25-30 mm
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 3-6
Ruvtid (dygn): 15
Botid (dygn): 24-25
Bobale: Byggs av fuktig lera och strån till en skål. Fodras med fjädrar och växtmaterial.
Första ägg: Från första halvan av maj.
Flygga ungar: Från andra halvan av juni.
Utbredning: Förekommer i hela landet.
Allmänt: Hussvalan häckar i mindre kolonier och man ökar sina chanser om man sätter upp flera holkar. Det finns olika typer av holkar för hussvalor. En av dem tillverkas av nålfiltmatta som fästs runt formplywood (10 mm) som satts upp under takskägget på en byggnad. Det finns andra typer av holkar att köpa i handeln. Sätt holkarna på minst två meters höjd.