Större hackspett

Dendrocopos major

© Joakim Johansson

Lämplig holk: Starholk, men måste fyllas med trämassa som hackspetten sedan kan plocka bort.
Lämplig storlek på ingångshålet: 50 mm
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 4-7
Ruvtid (dygn): 12
Botid (dygn): 22
Bobale: Inget eget bomaterial
Första ägg: Början av maj
Flygga ungar: Från mitten av juni
Utbredning: Större delen av landet utom i fjällkedjan
Allmänt: Den större hackspetten litar normalt sett till sin näbb och tillverkar sitt eget bohål. Någon enstaka gång kan den häcka i en vanlig holk, men för att öka chansen att få denne karismatiske fågel i en holk kan man fylla en vanlig starholk med trämassa. Hitta en multnad björkstam och lägg det urgröpta innehållet i holken. Spara ett litet utrymme vid ingångshålet så att hackspetten får intrycket att här finns en möjlig häckplats. Sedan gör förhoppningsvis hackspetten resten. Holken bör sitta på några meters höjd.