Tornuggla

Tyto alba

© Geoffrey Jones

Lämplig holk: Lådholk, minst 45 cm (höjd) x 45 cm (bred) x 75 cm (djup) av plywood (1 cm). Försedd med skuggvägg inuti holken som går halvvägs från framsida till baksida och nästan upp till taket (för ventilationens skull). Det gör att holken får en mörkare del.
Lämplig storlek på ingångshålet: 15 cm x 20 cm (fyrkantigt), placeras minst 15 cm ovanför holkbotten och på ena sidan om skuggväggen.
Ägg: Vita
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 4-7
Ruvtid (dygn): 32-34
Botid (dygn): 56-75
Bobale: Ingen, lägg in en tre-fem cm tjockt lager med kutterspån.
Första ägg: Från mars månad.
Flygga ungar: Från juli månad.
Utbredning: I princip utgången som svensk häckfågel, men förekommer troligen med något eller några par på Gotland varje år.
Allmänt: En spännande art där man i Danmark haft stor framgång med att sätta upp holkar för tornuggla. Där har arten ökat tack vare holkuppsättningen. Sedan ladugårdarna inte längre har öppningar som förr har tornugglor fått färre möjliga häckplatser, med kraftiga minskningar av antalet ugglor som konsekvens. Även i Sverige har man sedan några satt upp tornugglor både på Öland, Skåne och på Gotland, men hittills utan resultat. Holken bör sättas på minst fyra meters höjd i en ladugårdsbyggnad. Det innebär att man behöver fråga om lov, såvida inte man äger byggnaden själv förstås!