Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus

© Christer Sundström

Lämplig holk: Småfågelholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 40 mm
Ägg: Ljust blå
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 5-7
Ruvtid (dygn): 12-13
Botid (dygn): 15
Bobale: Torrt gräs, mossa, rötter fodrat med hår och fjädrar
Första ägg: Från mitten av april
Flygga ungar: Från slutet av maj
Utbredning: Finns i hela landet
Allmänt: Häckar i skogsmark, parker och trädgårdar ofta i nära anslutning till människan. Tycks inte vara så kinkig med holktyp. De kan lika gärna häcka i en helt vanlig mesholk med ingångshål på 32 mm, som i en trasig halvöppen holk. Eftersom konkurrensen om holkar med hål kring 32 mm är stor ökar chansen att få rödstjärt i holken om hålet görs större, till exempel kan 40 mm stora hål användas. Sätt holken på 1-3 meters höjd gärna på en kraftig ek i en större park eller annat grönområde.