Forsärla

Motacilla cinerea

© Klas Rådberg

Lämplig holk: Holk för strömstare och forsärla. Halvöppen front (10 cm sarg), bottenyta: 13 x 13 cm, höjd: 20 cm från tak till botten.
Lämplig storlek på ingångshålet: 13 cm x 10 cm (rektangel)
Ägg: Brungula med diffusa fläckar
Antal kullar: 2-3 kullar
Kullstorlek: 3-6
Ruvtid (dygn): 12-14
Botid (dygn): 12
Bobale: Mossa och gräs som fodras med hår
Första ägg: Från slutet av april
Flygga ungar: Från slutet av maj
Utbredning: Spridd upp till Västerbotten, har ökat och invandrade så sent som under 1900-talet.
Allmänt: Häckar vid snabbt strömmande vattendrag. Häckar bland klippor och stenar en bit från vattendraget, alternativt i gamla strömstarebon eller i uppsatta holkar. Placera holken mellan en och två meter ovanför vattenytan under en viadukt eller bro. Tänk på att holken är utsatt för väta hela tiden och behöver vara gjord av vattentät plywood sättas upp med galvaniserad spik eller hängas upp med tråd som klarar väta. Taket måste göras absolut vattentätt, men i botten på holken kan man behöva göra några små dräneringshål.