Strömstare

Cinclus cinclus

© Håkan Sandin

Lämplig holk: Holk för strömstare och forsärla. Halvöppen front (10 cm sarg), kan till och med göras helt öppen för strömstare. Bottenyta: 13 x 13 cm, höjd: 20 cm från tak till botten.
Lämplig storlek på ingångshålet: 13 cm x 10 cm
Ägg: Vita
Antal kullar: 1-2
Kullstorlek: 4-6
Ruvtid (dygn): 15-18
Botid (dygn): 20
Bobale: Mossa och gräs.
Första ägg: Från slutet av mars.
Flygga ungar: Från mitten av maj.
Utbredning: Är spridd i hela landet.
Allmänt: Man har genom ringmärkning kunnat visa att en del strömstarar hinner genomföra en häckning i södra Sverige, för att sedan flytta till nordligaste delen av Sverige och häcka där ytterligare en gång. Använder samma slags holkar som forsärlan gör och trivs i samma slags biotop, snabbt rinnande vatten. Sätt därför gärna upp två holkar under samma bro eller viadukt, mellan en och två meter ovanför vattenytan. I övrigt gäller samma krav på att holken klarar konstant fukt som för forsärleholken.