Tofsmes

Lophophanes cristatus

© Helge Sorensen

Lämplig holk: Mesholk, helst fylld med kutterspån
Lämplig storlek på ingångshålet: 28 mm
Ägg: Vita med röd fläckar
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 4-8
Ruvtid (dygn): 16
Botid (dygn): 20
Bobale: Mossa och gräs fodrat med djurhår, dun och ibland spindelväv.
Första ägg: Början av april
Flygga ungar: Från mitten av maj
Utbredning: Följer barrskogens utbredning, men i nordligaste delen finns den bara i kusttrakterna.
Allmänt: Trivs bäst i barrträdsområden. Erfarenheter visar att det är relativt svårt att få tofsmes att häcka i holk. Vanligen häckar tofsmesen i ett hål i ett träd, alternativt gör den på samma sätt som talltitan och gröper ut sitt bo ur en murken trädstam. Bohålet blir då både smalt och djupt. Försök i Storbritannien med att fylla holken med kutterspån har visat att tofsmesen föredrar sådana holkar. I försöket fylldes varje holk med 300 gram kutterspån. Tofsmesarna som häckade plockade i genomsnitt bort 240 gram.