Stare

Sturnus vulgaris

© Kjell Aronsson

Lämplig holk: Starholk.
Lämplig storlek på ingångshålet: 45 mm.
Ägg: Vanligen blåaktiga, men kan vara nästan helt vita i en del fall.
Antal kullar: En. Det finns ett par belagda fall i landet där starar haft två kullar.
Kullstorlek: Oftast 4-5, men spannet varierar mellan 1 och 7.
Ruvtid (dygn): 12
Botid (dygn): 21
Bobale: Breda gräs som vass, blåtåtel eller ängsgröe. Dekorerar holken med blåslav, granskott och ibland en vitsippa, svalört eller ett metallglänsande kolapapper.
Första ägg: Från mitten av april. Lägger vanligen sitt första ägg kring 20 april i södra Sverige och cirka en vecka senare i Norrland.
Flygga ungar: De första hoppar ur holken i slutet av maj månad.
Utbredning: Finns i hela landet.
Allmänt: Staren har minskat kraftigt de senaste decennierna i landet. Det handlar om en halvering av bestånden. Den häckar i glesa kolonier och därför kan man sätta holkarna så tätt man vill. Man bör vara försiktig vid holken då den är mer lättstörd än många andra arter.
Staren vill ha fri inflygningssträcka och gärna holken på ett par meters höjd.
Staren är en av få arter där båda könen ruvar äggen. Könen kan man på nära håll se skillnad på genom att hannen har blåaktig näbbas, medan honans är rosafärgad.