Knipa

Bucephala clangula

© Håkan Andersson

Lämplig holk: Knipholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 12 cm
Ägg: blågröna
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 6-11
Ruvtid (dygn): 30
Botid (dygn): Lämnar holken med honan efter kläckning.
Bobale: Fyll holkbotten med fem cm kutterspån.
Första ägg: Från slutet av april.
Flygga ungar: Under sommaren.
Utbredning: Större delen av landet.
Allmänt: Eftersom knipan vill ha mörkt i holken behöver den vara rejält tilltagen. En halvmeter från hålets nedre kant till botten är lagom och med en botten på 25 x 25 cm. Holken ska sättas högt, gärna på minst fyra meters höjd och nära vattnet, helst inte mer än tio meter från strandlinjen. Trots den höga placeringen på holken klarar ungarna hoppet ner till marken galant trots att de då bara är något dygn gamla. Sätt gärna flera holkar i grupp inom ett mindre område.