Kattuggla

Strix aluco

© Lasse Olsson

Lämplig holk: Kattuggleholk
Lämplig storlek på ingångshålet: 14 x 14 cm eller en diameter på 15 cm.
Ägg: Vita.
Antal kullar: 1
Kullstorlek: Vanligen 2-5 med ett snitt på 2,81 i Halland (från Sonja och Bo Kanjes data)
Ruvtid (dygn): 29
Botid (dygn): 31
Bobale: Gör ingen egen, men vill ha kutterspån i botten på holken, vilket motsvarar den multnade trämassa som finns i botten på ett naturligt trädhål.
Första ägg: Från mitten av mars till början av april i södra Sverige, men under goda år kan det ske tidigare.
Flygga ungar: Under maj eller juni månad.
Utbredning: Finns i södra och mellersta Sverige där slagugglan avlöser, även en bit upp längs Norrlandskusten.
Allmänt: Häckar i skogsmark, gärna nära samhällen och bebyggelse. Holken bör sättas upp på minst 2,5-3 meters höjd. Det är viktigt att det är fritt spelrum framför hålet så att ugglorna kan flyga in och ut ur holken utan problem. Redan i december-januari kan man höra kattugglor som ropar och då kan det löna sig att sätta upp en där. Ugglor kan vara aggressiva och man bör vara försiktig och inte störa dem under häckningen. Beroende på födotillgång kan tidpunkten för häckning variera enormt. Man har faktiskt konstaterat ungar under alla årets månader i Sverige. När ungarna hoppar ut ur holken är de dåliga på att flyga och hoppar mest omkring i grenverket, till skillnad från andra holkhäckare.