Svartvit flugsnappare

Ficedula hypoleuca

© Lasse Olsson

Lämplig holk: Mesholk.
Lämplig storlek på ingångshålet: 28-32 mm.
Ägg: Blåaktiga.
Antal kullar: 1
Kullstorlek: 4-7 och med en mediankull på 5 ägg.
Ruvtid (dygn): 14
Botid (dygn): 15
Bobale: Torrt gräs, barkflagor
Första ägg: Månadsskiftet april-maj som tidigast, men ända fram till mitten av maj är normalt.
Flygga ungar: Från mitten av juni och ett par veckor framåt hoppar flugsnapparungarna ur holken.
Utbredning: Finns i större delen av landet, hela vägen upp i fjällkedjan, men är där mycket beroende av holkuppsättning.
Allmänt:
Svartvit flugsnappare har gått tillbaka i antal, framför i landets sydligaste delar. En förklaring kan vara att mesar på grund av klimatförändringen häckar tidigare och därför är mer benägna att försvara sina bohål än tidigare då flugsnapparen gjort sig känd för att kunna köra bort talgoxar. I norra Sverige håller den ställningarna bättre och trivs där i vitt skilda miljöer. Den gynnas kraftigt av holkuppsättning och man har visat att det på så vis går att förtäta stammen. Just därför har den också blivit forskarnas favoritfågel och föremål för många studier. Genom att sätta upp flera holkar nära varandra i trädgården kan man få holkar över till flugsnapparna eftersom talgoxar och blåmesar inte vill häcka så nära varandra. Man kan också testa att korka igen hålet tills flugsnapparna kommer, men glöm då inte att kontrollera att holken är tom innan.