Om HolkWebben

Holkwebben är utvecklad och ägs av Sveriges Ornitologiska förening med bidrag från Naturvårdsverket.
iGoTerra AB har byggt hemsidan.
BirdLife Sverige förbehåller sig rätten att använda den data som registreras i databasen HolkWebben.
BirdLife Sverige kommer inte att lämna ut några identifierbara adressuppgifter till annan part.